Přehled školních akcí - duben

1.4.   Projekt Učitel   -   9.tř.

3.4.   Recitační soutěž 2. stupeň

7.4.   Přijímací zkoušky nanečisto   -   9. třída

15.4. Velikonoční dílny   -   1. stupeň

16.4.  Den dřeva   -   1., 4., 5. třída

23.4.  Odznak zdatnosti   - okresní kolo   - 2. stupeň

23.4.  Dopravní soutěž   -   ŠD

25.4.  Den Země   -   2. stupeň

28.4.  Divadelní představení   -   1. stupeň

28.4.  Návštěva posádkové ošetřovny   -   ŠD

30.4.  Pálení čarodějnic   -   ŠD

Březen 2014

Halový desetiboj

Školní rok 2013/2014 ~ 26. března 2014 ~ trvalý odkaz

V březnu na naší škole proběhl již devátý ročník halového desetiboje. Tato soutěž je určena žákům druhého stupně a důkladně prověřuje jejich pohybové schopnosti a dovednosti. Desetiboj se skládá z těchto disiplín: skok z místa, hod medicimbalem, člunkový běh, výdrž na kruzích, přeskoky snožmo přes švihadlo po dobu dvou minut, šplh, lehy-sedy po dobu dvou minut, střelba na basketbalový koš ze šesti metrů(15 pokusů), balancování na gymbale, skok vysoký. Zde jsou kompletní výsledky:

Dívky 6., 7. tř.

1. Huňová Adéla

2. Vincíbrová Kristýna

3. Vašíčková Vendula

4. Kováříková Martina (1. v hodu, 2. ve střelbě na koš)

5. Strnadová Dominika (2. v hodu)

6. Grézlová Kateřina (2. v balancování na gymbale)

 

Dívky 8., 9. tř.

1. Zvědělíková Marie

2. Richterová Kristýna

3. Kuželová Nikola

4. Čadová Kateřina (3. v balancování na gymbale)

5. Paganíková Mariana (3. v hodu)

6. Semmlerová Anna (2. ve výdrži na kruzích)

7. Adámková Sabina (1. v balancování na gymbale)

neúčastnily se: Chudárková E., Chudárková V., Lešková, Pšenicová

 

Chlapci 6., 7. tř.

1. Petričák Ondřej

2. Šesták Filip

3. Kysilka Jaroslav

4. Schmidt Marek (velmi dobré celkové skóre)

5. Paták Dominik (velmi dobré celkové skóre)

6. Čada Martin

7. Tichý Mikuláš

8. Richter Martin

9. Lenděl Roman

10. Konvičný Viktor

 

Chlapci 8. tř.

1. Ondřejka Matěj

2. Honzík Daniel

3. Petričák Jan

4. Starostka Lukáš (velmi dobré celkové skóre)

5. Tkadleček Dominik (2. v přeskocích přes švihadlo, 2. v lezích-sedech, 3. ve skoku vysokém)

6. Michalík Dominik (3. ve výdrži na kruzích, 2. ve skoku vysokém)

7. Vincibr Jan (1. ve střelbě na koš)

8. Baláž Miroslav (3. ve střelbě na koš)

 

Chlapci 9. tř.

1. Metelka Jaroslav

2. Hňatek Filip

3. Novák Pavel

4. Prošvic Tomáš (velmi dobré celkové skóre)

5. Kysilka Rudolf

6. Vosmanský Vladimír (1. v balancování na gymbale)

7. Furiš Milan (1. v přeskocích přes švihadlo)

8. Novák Petr (1. v lezích-sedech, 2. v balancování na gymbale)

9. Vašek Libor

10. Gašparík Tomáš

Jarní laťka

Školní rok 2013/2014 ~ 26. března 2014 ~ trvalý odkaz

V pondělí 24.3. a v úterý 25.3. se na naší škole konala soutěž ve skoku vysokém - Jarní laťka. Sportovního klání se zúčastnili žáci druhého stupně. Zde jsou výsledky:

Dívky 6., 7. tř.                                                Dívky 8., 9. tř.                                             

1. Huňová Adéla            (115/2)                        1. Zvědělíková Marie          (121/1)

2. Vincíbrová Kristýna    (110/1)                        2. Richterová Kristýna       (110/1)

3. Vašíčková Vendula    (105/1)

 

Chlapci 6., 7. tř.                                            Chlapci 8. tř.                                         

1. Petričák Ondřej        (115/1)                         1. Honzík Daniel               (155/2)

2. Kysilka Jaroslav       (110/2)                         2. Michalík Dominik          (140/1)

3. Paták Dominik         (110/2)                         3. Ondřejka Matěj             (140/1)

 

Chlapci 9. tř.                                                                                                            

1. Novák Pavel            (145/1)

2. Metelka Jaroslav     (145/2)

3. Vašek Libor            (145/3)

 

Blahopřejeme nejen vítězům, ale i všem, kteří soutěžili a postavili se k závodu zodpovědně!

 

Školní rok 2013/2014 ~ 17. března 2014 ~ 1 fotka

Školní rok 2013/2014 ~ 16. března 2014 ~ 85 fotek

Přehled školních akcí v únoru a v březnu

Školní rok 2010/2011 ~ 6. března 2014 ~ trvalý odkaz

19.2.   Návštěva stanice VP Libavá    ŠD

20.2.   Výstup na Slunečnou             2. st.

24.2.   Karneval s pepinem Prckem   ŠD

28.2.   Masopust

3.3.    Recitační soutěž                    1.st.

5.3.    Návštěva školy panem učitelem Cíchou

6.3.    Okresní kolo recitační soutěže

6.3.    Recitační soutěž                    2.st.

11.3.  Přijímací zkoušky nanečisto

25.3.  Jarní laťka                             2.st.

Sběr papíru - celý březen