Plán práce - květen

Školní rok 2014/2015 ~ 6. května 2015 ~ trvalý odkaz

4.5.   Vítání občánků

6.5.   Zkouška - Den Matek

7.5.   Den Země, Den plný čokolády - Olomouc, 1. st.

11.5. Veselá pouť - Olomouc, 1.-3.tř.

13.5. Okresní kolo Pythagoriády

14.5. Den matek - školní besídka

19.5. Hospodaření domácnosti - projektový den - 2.st.

20.5. Dopravní den - 2.st.

21.5. Výlet 8. tř. - Rešovské vodopády

26.5. Třídní schůzky - 2. st. - individuální pohovory od 15:00 do 17:00 hod; 1. st. společné zahájení v 15:30, konec v 17:00 hod.

28.5. Výlet 6. třída

29.5. Dopravní hřiště Šternberk - 4.-5. tř.

V průběhu měsíce - přespolní běh 2. st.

Duben 2015
Školní rok 2014/2015 ~ 29. dubna 2015 ~ 1 fotka

Školní rok 2014/2015 ~ 26. dubna 2015 ~ 27 fotek

Jarní sběr papíru

Pořadí tříd:                      Počet kg:

1.   1. třída                           359,5

2.   3. třída                           354

3.   9. třída                          191

4.   2. třída                          157,5

5.   5. třída                          151

6.   4. třída                          62,5

7.   6. třída                          21

8.   7. třída                          8,5

9.   8. třída                          9

 

CELKEM:                1324 KG

 

Pořadí jednotlivců:

1.   Kočtář A.                 1. třída                   181 kg    

2.   Černý M.                  5. třída                  151 kg

3.   Kouřil D.                  3. třída                  132 kg

4.   Osyková V.              1. třída                  117 kg

5.   Michalides J.            3. třída                  108 kg

6.   Petričák J.                9. třída                  98,5 kg

7.   Matláková L.             2. třída                  77,5 kg

8.   Lešková J.                9. třída                  74 kg

9.   Ventrubová A.          2. třída                   67 kg

10. Gargulák P.             3. třída                    51 kg

11. Halo J.                     3. třída                   46,5 kg

12. Halová S.                 1. třída                   43 kg

13. Janásková M.           6. třída                    21 kg

14. Forde Z.                   3. třída                   19 kg

15. Vincibr J.                  9. třída                  18,5 kg

16. Vincibr J.                  3. třída                  18 kg

17. Zvědělík M.              3. třída                  16,5 kg

18. Zvědělíková M.         4. třída                   16 kg

19. Gottštein R.              1. třída                  15 kg

20. Liška M.                    2. třída                 13 kg

21. Čada M.                    8. třída                 9 kg

22. Dvořáková N.             3. třída                 7 kg

23. Král R.                      1. třída               3,5 kg

24. Václavík A.                 3. třída               2,5 kg

Velikonoční pomlázka

Pletení velikonoční pomlázky

V sobotu 28. 4. 2015 probíhalo od 15:00 hod v  budově dílen naší školy pletení pomlázky na Velikonoce, stejně tak jako vloni.

Ale oproti loňskému roku, kdy přišli dva zájemci, se letos přišlo naučit plést velikonoční pomlázku celkem šest žáků naší školy. Jejich snažení bylo úspěšné. Naučili se uplést si pomlázku z osmi prutů, ozdobnou rukojeť.  Někteří zvládli vyrobit i tři pomlázky.

Akce se jim líbila a už se těší na další rok, kdy opět přijdou.

Projekt Učitel - komentář

Jak už jsme vás dříve informovali, dne 26.3. proběhl na naší škole Projekt Učitel. Tento projekt se uskutečňuje u příležitosti Dne učitelů. Jeho myšlenkou a cílem  je dát možnost a prostor žákům deváté třídy, aby si na jeden den vyzkoušeli práci učitele, a žákům nižších ročníků poskytnout zase nevšední zážitek.

Po jeho skončení bylo provedeno „dotazníkové“ šetření, které mělo za úkol zjistit názory, ohlasy, postřehy a připomínky všech zúčastněných ohledně proběhlé akce.

Žáci deváté třídy se hodnotili veskrze pozitivně. Příprava na každou hodinu jim dle jejich tvrzení zabrala průměrně hodinu času a naši mladí kolegové ji shledávali dostatečnou. Dále se domnívali, že měli potřebnou autoritu, problémy s látkou ani s kázní se většinou nevyskytovaly. Na otázku, jak se jim učilo na 1. a 2. stupni, se názory různí. V čem se naopak víceméně shodují všichni, je to, že učit by je bavilo.

Deváťáky, co by pedagogy, hodnotili také žáci. Za zmínku stojí především ta skutečnost, že většinou žáků  byla vysoce hodnocena Maruška Zvědělíková. O této paní učitelce se zmíním ještě níže. Mezi nedostatky, které žáci na svých nových kantorech spatřovali, byli zejména nuda, způsob a druh práce, hlasový projev.

Učitelé byli ve svých soudech objektivnější než žáci. Lze ale konstatovat, že až na vyjímky byli s předvedeným výkonem deváťáků vcelku spokojení. Z chyb, které se objevovaly, jmenujme na příklad špatnou orientaci v problému, nepřesnosti ve výkladu, malé zapojení žáků, organizační nedostatky, nevhodný přístup, malá příprava, sporadická kontrola práce, obsáhlý nebo naopak příliš stručný zápis, váznoucí komunikace se žáky. Na druhou stranu se s těmito věcmi potýkají i zkušení kantoři.

Nakonec se opět vracím k Marušce Zvědělíkové, která svým výkonem uchvátila také celý sbor. Její hodiny z hlediska přípravy, organizace, přístupu, vedení a projevu byly excelentní.

Jako perličku uvádím, že druhý den po svém učitelském vystoupení čtyři deváťáci chyběli a zbytek byl totálně zničen. Není nad to si to vyzkoušet, než o učitelování jen planě mudrovat. Kdo nezkusí, nikdy nepochopí, jaká náročná práce to je.

                                                                                                    Marcel Hába