Září 2016

Lesní školka

MATEŘSKÁ ŠKOLA ~ 20. září 2016 ~ trvalý odkaz

V úterý 27.9.2016 ,se děti MŠ zúčastní povídání o lese,za spolupráce s VOJENSKÝMI LESY A STATKY.Akce se koná v dopoledních hodinách, v parku před hájovnou. V tento den, dejte dětem batůžek,páštěnku a láhev na pití.

                                                 Děkujeme

Nábor do stolního tenisu

Školní rok 2016/2017 ~ 13. září 2016 ~ trvalý odkaz

Ve středu 14.9.2016 v 16 hodin

se ve školní tělocvičně

          koná             

nábor do stolního tenisu

Zájemci se mohou přihlásit bez rozdílu věku, budou hrát pod vedením zkušeného trenéra.

Přineste si s sebou tenisky na přezutí, sportovní oblečení, vodu k pití, ručník a pálku

 Trénovat se bude vždy v pondělí a ve středu od 16 do 18 hodin.

 

sportovní odpoledne se školní družinou

MATEŘSKÁ ŠKOLA ~ 9. září 2016 ~ trvalý odkaz

Ve čtvrtek 15.9.2016 pořádá školní družina pro děti z MŠ sportovní odpoledne.

Začátek v 14:30 a předpokládaný konec v 15:45.

Třídní schůzka pro rodiče

MATEŘSKÁ ŠKOLA ~ 6. září 2016 ~ trvalý odkaz

Ve čtvrtek 8.9.2016 v 16:00 proběhne třidní schůzka pro rodiče.

Co děti potřebuji do MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA ~ 6. září 2016 ~ trvalý odkaz

Volby do školské rady

Školní rok 2016/2017 ~ 5. září 2016 ~ trvalý odkaz

 

 

Základní škola a Mateřská škola Město Libavá, příspěvková organizace

Náměstí 150, 783 07  Město Libavá

telefon : 585 043 019, 774 442 066       e-mail: zsmestolibava@seznam.cz

 

 

 

 

 

Vyhlášení voleb do školské rady

Vážení rodiče,

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Naše škola má od 1. 9. 2016 nového zřizovatele – Obec Město Libavá.
Ředitelka školy vyhlašuje proto nové volby do školské rady. Žádá zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky o podání návrhů na členy školské rady. Do školské rady se bude volit 1 člen za pedagogické pracovníky a 1 člen za zákonné zástupce žáků. Volby do školské rady se uskuteční ve dvou kolech. První kolo se bude konat v termínu 6.září až 21.září. V této době lze podávat návrhy na kandidáty prostřednictvím třídních učitelů na formuláře předané žákům nebo e-mailem, v případě zákonných zástupců je možno i telefonicky.
Kontaktní spojení: e-mail: zsmestolibava@seznam.cz; tel. 585 043 019, 774 442 066;

Kandidáti budou vybráni podle nejvyššího počtu návrhů z řad rodičů a jejich jména budou zveřejněna na přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy: www.zsmestolibava.cz .

 Druhé kolo proběhne tajnou volbou ve školní jídelně dne 6. října od 15:30 do 17:00hod.

 

 

         V Městě Libavé 5. 9. 2016

 

                                                                                           Mgr. Marie Šímová

                                                                                             ředitelka školy

                                    

Obecná ustanovení

1. Školská rada má tři členy. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.

2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.

3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 

4. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

5. Funkční období členů školské rady je tři roky.

6. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.

7. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 

Konec vyučování v týdnu od 5. do 9.9.

Školní rok 2016/2017 ~ 1. září 2016 ~ trvalý odkaz

V týdnu od 5. do 9. září bude vyučování končit z provozních důvodů v 11:20.

Srpen 2016

Úvodní slovo do nového školního roku

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy!

Vítáme vás v novém školním roce. Tento rok je pro školu přelomový. Přecházíme ze správy kraje pod správu obce. Přechod z jednoho zřizovatele na druhého s sebou přináší mnoho změn, reorganizací, administrativních úkonů apod. O všech důležitých změnách vás budeme informovat i prostřednictvím našich webových stránek, které jsou neustále aktualizovány. Sledujte prosím průběžně, co se děje, ať nepřijdete o zásadní informace. Zároveň prosíme o strpení, pokud se některé záležitosti ohledně školy a jejího provozu budete dozvídat o něco později, než jste byli zvyklí loni. Děkujeme.

Na závěr přejeme všem dětem úspěšný školní rok a rodičům radost z jejich dětí i pevné nervy.

Asistent pedagoga

Naše ZŠ hledá asistenta pedagoga. Bližší informace podá paní ředitelka na tel. číslech 585 043 019 nebo 774 442 066.

Školní rok 2016/2017 ~ 26. srpna 2016 ~ 1 fotka