Plán práce na listopad

Školní rok 2015/2016 ~ 3. listopadu 2015 ~ trvalý odkaz

2. 11.   Halloweenské rejdění   -   ŠD

5. 11.   Lesní pedagogika   -   2. st.

10. 11.   Třídní schůzky(společné zahájení v 15:30 v jídelně)

12. 11.   Animační program   -   Expozice času Šternberk   -   6., 7. tř.

12. 11.   Pepino Prcek   -   divadlo 1. tř. a MŠ

16. 11.   Pedagogická rada

20. 11.   Exkurze do Granitolu   -   9. tř.

25. 11.   Scholaris Olomouc   -   9. tř.

V průběhu měsíce: plavání 2. a 3. tř.(každé úterý); inventarizace; příprava programu k Vánočnímu stromu a výroba předmětů na předvánoční jarmark

 

Výsledky sběru papíru

Školní rok 2015/2016 ~ 3. listopadu 2015 ~ trvalý odkaz

Podzimní sběr starého papíru

Pořadí tříd:                      Počet kg:

1.   8. třída                            262,5

2.   4. třída                            233

3.   3. třída                           157,5

4.   5. třída                            76,5

5.   1. třída                            75

6.   2. třída                            44,5

7.   6. třída                            17,5

8.   9. třída                             4

9. 7. třída                               0

 

CELKEM:              915,5 KG

 

Pořadí jednotlivců:

1.      Koblihová T.                9. třída                   203 kg    

2.      Ventrubová A.             2. třída                  111 kg

3.-4.  Dvořák F.                    1. třída                    75 kg

3.-4.  Dvořáková N.               4. třída                    75 kg

5.     Gargulák P.                  4. třída                    65 kg

6.     Mazáč M.                     5. třída                    50 kg

7.     Horníková B.                3. třída                    43 kg

8.     Kouřil D.                      4. třída                    41 kg

9.    Gottštein R.                  2. třída                    28 kg

10.  Huňová A.                     8. třída                    20 kg

11.  Kysilková A.                  6. třída                   17,5 kg

12.  Vincibr J.                      4. třída                    17 kg

13   Michalides J.                 4. třída                    16 kg

14.-16. Václavík A .              4. třída                    13 kg

14.-16. Václavík R.               2. třída                    13 kg

14.-16. Velička V.                 5. třída                    18 kg

17.-18. Zvědělíková M.          5. třída                    6 kg

17.-18. Zvědělík M.              4. třída                     6 kg

19.  Kysilka J.                      9. třída                    4 kg

Říjen 2015

Plán práce na říjen

Školní rok 2015/2016 ~ 13. října 2015 ~ trvalý odkaz

1. 10.   Fotografování 1. tř.

5. 10.   Maňáskové divadlo - MŠ, 1. st.

5. 10.   Bramboriáda - ŠD

10. 10. Vystoupení dramat. kroužku v Domašově

12. 10. Country tance - 1. st.

19. 10. Divadelní představení v Olomouci - 1. st.

22. 10. Život se psem - přednáška

V průběhu měsíce: sběr starého papíru

Školní rok 2015/2016 ~ 6. října 2015 ~ 1 fotka

Září 2015

Kroužky ve šk. roce 2015/2016

Zájmové kroužky ~ 16. září 2015 ~ trvalý odkaz

Výtvarné činnosti          - 3. - 9. tř.       - středa 12:00 - 13:30 hod

Školní časopis              - 2. st.             - úterý 

Hudební kroužek          - 2. - 9. tř.       - čtvrtek odpoledne

Čtenářský kroužek        - 2. - 5 .tř.       - úterý 7:00 - 7:40 hod

Turistický kroužek        - 4. - 6. tř.        - dle počasí a zájmu dětí

Dramatický kroužek     - 1. - 9. tř.        - středa 15:30 - 17:00 hod

Výtvarné činnosti         - 1. - 2. tř.        - středa 12:00 - 13:30 hod

Rozvrhy 2015/2016

Rozvrhy ~ 16. září 2015 ~ trvalý odkaz ~ 9 fotek

Na této stránce přinášíme přehled rozvrhů pro letošní školní rok. Rozvrhy jsou poskládány od 1. do 9. třídy a jsou ve formátu jpg - lze je otevřít v jakémkoliv prohlížeči obrázků.

Školní rok 2015/2016 ~ 15. září 2015 ~ 1 fotka

Vybírání stravného říjen - leden 2015

VYBÍRÁNÍ  STRAVNÉHO

Peníze na obědy ve školní jídelně se budou vybírat takto:

na měsíc říjen 2015            

pátek 25. září         8 - 11,00 hod

středa 30. září        8 - 11,00 hod, 16,45 - 18,00 hod

 

na měsíc listopad 2015

pondělí 26.října      8 - 11 hod, 16 - 17,00 hod

čtvrtek 29. října      8 - 12,00 hod (podzimní prázdniny)

 

na měsíc prosinec 2015

pátek 27. listopadu  8 - 11,00 hod

pondělí 30. listopadu  8 - 11,00 hod, 16 - 17,00 hod

 

na měsíc leden 2016

pondělí 4. ledna 2016     8 - 11,00 hod. 16 - 18,00 hod

 

Případné změny budou vyhrazeny zde.Termíny jsou určeny z organizačních důvodů(prázdniny,akce,školení.).Děkuji za pochopení.Vedoucí ŠJ Nová Monika.

 

 

 

Prosím o dodržování určených termínů, popřípadě se spojte telefonicky(774 442 067)

 

 

Ceny obědů pro tyto věkové kategorie:

I. kategorie(strávníci v rozmezí 7-10 let)          22,- Kč

II. kategorie(strávníci v rozmezí 11-14 let)       25,- Kč

III. kategorie(strávníci 15 a více let)                 28,. Kč

Mš celodenní (svačina,oběd,svačina)              33,- Kč

Mš polodenní(svačina,oběd)                            25,- Kč

Mš celodenní nad 6 let                                     39,- Kč

Cena pro Mš je pouze pro strávníky do 6 let,pro starší děti,které navštěvují Mš bude cena oběda určena dle příslušné věkové kategorie. V ceně je zahrnutý i pitný režim.

 

Dle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou do věkových skupin strávníci zařazováni na dobu školního roku,ve kterém dosahují příslušného věku.

Plán práce - září

Školní rok 2015/2016 ~ 1. září 2015 ~ trvalý odkaz

1. 9. Zahájení školního roku

2. 9. Třídnické hodiny

3. 9. Výuka již podle rozvrhu

8. 9. Sportovní odpoledne s opékáním (akce ŠD pro MŠ)

9. 9. 1. evropský den recyklace baterií

10. 9. Školení ped. pracovníků

15. 9. Výlet do ZOO - 1. st.

17. 9. Beseda na ÚP Olomouc - 9. tř.

25. 9. Evropský den jazyků - 2. st.

V průběhu měsíce: pobyt v přírodě, projekt Ukliďme svět

Organizace školního roku

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.


Prázdniny

Podzimní prázdniny 29.10. - 30.10.2015
Vánoční prázdniny 23.12.2015 - 3.1.2016
Pololetní prázdniny 29.1.2016
Jarní prázdniny 15.2. - 21.2.2016
Velikonoční prázdniny 24.3. - 25.3.2016
Hlavní prázdniny

1.7. - 31.8.2016

 

 

Státní svátky připadající na pracovní dny

28.10.2015 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2015 Den za svobodu a demokracii
28.3.2016 Velikonoční pondělí