Červen 2014

Důležité upozornění

Školní rok 2013/2014 ~ 20. června 2014 ~ trvalý odkaz

Vzhledem k tomu, že bude o prázdninách ve škole prováděna oprava elektrických rozvodů, nebude možné se do školy dovolat. Ke komunikaci se školou proto prosím využívejte úředních dnů nebo elektronické komunikace: zsmestolibava@seznam.cz

Děkujeme za pochopení.

Úřední dny v době prázdnin

Školní rok 2013/2014 ~ 20. června 2014 ~ trvalý odkaz

K vyřizování veškerých věcí, které se týkají školy, žáků, administrativních úkonů apod., byly stanoveny tyto úřední dny:

10.7., 23.7., 11.8., 20.8.

Opravné zkoušky a konzultační dny

Školní rok 2013/2014 ~ 20. června 2014 ~ trvalý odkaz

Opravné zkoušky se konají ve středu 27.8. a ve čtvrtek 28.8. od 8:00 hod. Zákonní zástupci, jejichž dětí se tato skutečnost týká, budou ještě vyrozuměni dopisem s podrobnějšími informacemi.

Konzultační dny k opravným zkouškám: 21.7. a 11.8. od 9:00 do 10:00 hod.

Program recyklohraní

Školní rok 2013/2014 ~ 20. června 2014 ~ trvalý odkaz

PROGRAM RECYKLOHRANÍ 2013/2014

Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy odevzdali v tomto školním roce 131 kg drobných elektrospotřebičů. Tím jsme uspořili 3,18 MWh elektřiny, 225,69 litrů ropy, 12,13 metrů krychlových vody a 0,06 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,58 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů  o 2,52 tun.                                                         

Dále jsme nasbírali 143 kg baterií, v projektu Věnuj mobil jsme nasbírali 24 mobilních telefonů a v projektu Věnuj počítač 6 počítačů.

Všem, kteří společně s námi zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, děkujeme.

Školní rok 2013/2014 ~ 20. června 2014 ~ 6 fotek

Školní rok 2013/2014 ~ 9. června 2014 ~ 34 fotek

Přehled školních akcí - červen

Školní rok 2013/2014 ~ 3. června 2014 ~ trvalý odkaz

3.6.   Výchovný program - Dravci

12.6.  Fotografování

13.6.  Taneční akademie

17.6.  Pedagogická rada

19.6.  Školní výlet 1.st.

20.6.  Pobyt v přírodě 2.st.

23. - 24.6.  Úklid tříd a šaten, odevzdávání učebnic

25.6.  ZOO Olomouc - 2. st.

26.6.  Sportovní den - 2.st.

27.6.  Vydání vysvědčení

V průběhu měsíce: Pobyt v přírodě 1. st, rozloučení se s vycházejícími žáky - ÚÚVÚ

12.6., 17.6, 23.6. - 26.6. končí vyučování v 11:20

Školní rok 2013/2014 ~ 3. června 2014 ~ 120 fotek