VČERA

Plán práce na říjen

Školní rok 2015/2016 ~ 13. října 2015 ~ trvalý odkaz

1. 10.   Fotografování 1. tř.

5. 10.   Maňáskové divadlo - MŠ, 1. st.

5. 10.   Bramboriáda - ŠD

10. 10. Vystoupení dramat. kroužku v Domašově

12. 10. Country tance - 1. st.

19. 10. Divadelní představení v Olomouci - 1. st.

22. 10. Život se psem - přednáška

V průběhu měsíce: sběr starého papíru

Školní rok 2015/2016 ~ 6. října 2015 ~ 1 fotka

Září 2015

Kroužky ve šk. roce 2015/2016

Zájmové kroužky ~ 16. září 2015 ~ trvalý odkaz

Výtvarné činnosti          - 3. - 9. tř.       - středa 12:00 - 13:30 hod

Školní časopis              - 2. st.             - úterý 

Hudební kroužek          - 2. - 9. tř.       - čtvrtek odpoledne

Čtenářský kroužek        - 2. - 5 .tř.       - úterý 7:00 - 7:40 hod

Turistický kroužek        - 4. - 6. tř.        - dle počasí a zájmu dětí

Dramatický kroužek     - 1. - 9. tř.        - středa 15:30 - 17:00 hod

Výtvarné činnosti         - 1. - 2. tř.        - středa 12:00 - 13:30 hod

Rozvrhy 2015/2016

Rozvrhy ~ 16. září 2015 ~ trvalý odkaz ~ 9 fotek

Na této stránce přinášíme přehled rozvrhů pro letošní školní rok. Rozvrhy jsou poskládány od 1. do 9. třídy a jsou ve formátu jpg - lze je otevřít v jakémkoliv prohlížeči obrázků.

Školní rok 2015/2016 ~ 15. září 2015 ~ 1 fotka

Vybírání stravného říjen - leden 2015

VYBÍRÁNÍ  STRAVNÉHO

Peníze na obědy ve školní jídelně se budou vybírat takto:

na měsíc říjen 2015            

pátek 25. září         8 - 11,00 hod

středa 30. září        8 - 11,00 hod, 16,45 - 18,00 hod

 

na měsíc listopad 2015

pondělí 26.října      8 - 11 hod, 16 - 17,00 hod

čtvrtek 29. října      8 - 12,00 hod (podzimní prázdniny)

 

na měsíc prosinec 2015

pátek 27. listopadu  8 - 11,00 hod

pondělí 30. listopadu  8 - 11,00 hod, 16 - 17,00 hod

 

na měsíc leden 2016

pondělí 4. ledna 2016     8 - 11,00 hod. 16 - 18,00 hod

 

Případné změny budou vyhrazeny zde.Termíny jsou určeny z organizačních důvodů(prázdniny,akce,školení.).Děkuji za pochopení.Vedoucí ŠJ Nová Monika.

 

 

 

Prosím o dodržování určených termínů, popřípadě se spojte telefonicky(774 442 067)

 

 

Ceny obědů pro tyto věkové kategorie:

I. kategorie(strávníci v rozmezí 7-10 let)          22,- Kč

II. kategorie(strávníci v rozmezí 11-14 let)       25,- Kč

III. kategorie(strávníci 15 a více let)                 28,. Kč

Mš celodenní (svačina,oběd,svačina)              33,- Kč

Mš polodenní(svačina,oběd)                            25,- Kč

Mš celodenní nad 6 let                                     39,- Kč

Cena pro Mš je pouze pro strávníky do 6 let,pro starší děti,které navštěvují Mš bude cena oběda určena dle příslušné věkové kategorie. V ceně je zahrnutý i pitný režim.

 

Dle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou do věkových skupin strávníci zařazováni na dobu školního roku,ve kterém dosahují příslušného věku.

Plán práce - září

Školní rok 2015/2016 ~ 1. září 2015 ~ trvalý odkaz

1. 9. Zahájení školního roku

2. 9. Třídnické hodiny

3. 9. Výuka již podle rozvrhu

8. 9. Sportovní odpoledne s opékáním (akce ŠD pro MŠ)

9. 9. 1. evropský den recyklace baterií

10. 9. Školení ped. pracovníků

15. 9. Výlet do ZOO - 1. st.

17. 9. Beseda na ÚP Olomouc - 9. tř.

25. 9. Evropský den jazyků - 2. st.

V průběhu měsíce: pobyt v přírodě, projekt Ukliďme svět

Organizace školního roku

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.


Prázdniny

Podzimní prázdniny 29.10. - 30.10.2015
Vánoční prázdniny 23.12.2015 - 3.1.2016
Pololetní prázdniny 29.1.2016
Jarní prázdniny 15.2. - 21.2.2016
Velikonoční prázdniny 24.3. - 25.3.2016
Hlavní prázdniny

1.7. - 31.8.2016

 

 

Státní svátky připadající na pracovní dny

28.10.2015 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2015 Den za svobodu a demokracii
28.3.2016 Velikonoční pondělí
Srpen 2015
Školní rok 2015/2016 ~ 25. srpna 2015 ~ 1 fotka

Červen 2015

Pomůcky do VV pro 2.st.

Školní rok 2014/2015 ~ 29. června 2015 ~ trvalý odkaz

1 skicák

1 sada barevných papírů

vodové barvy

temperové barvy

štětec plochý - č.8

štetec kulatý - č.6

černá tuš

redispero

uhel černý

pastel křídový - 1 sada

1 ks lepidlo Herkules

1 ks lepidlo na papír

nůžky

voskové pastely