Srpen 2014

Vybírání stravného říjen - prosinec, informace o cenách obědů

VYBÍRÁNÍ  STRAVNÉHO

Peníze na obědy ve školní jídelně se budou vybírat takto:

na měsíc říjen  2014:    

27.září     8,00 - 11,00 hod

29. září    8,00 - 11,00 hod, 16,00 - 18,00 hod

 

na měsíc listopad 2014:

30. října      8,00 - 11,00 hod, 16 - 18,00 hod

31. října      8,00 - 11,00 hod

 

na měsíc prosinec 2014

27. listopadu  8 - 11,00 hod, 16 - 18,00 hod

28. listopadu  8 - 11,00 hod.

 

 

Prosím o dodržování určených termínů, popřípadě se spojte telefonicky(774 442 067)

 Případné změny budou vyhrazeny.

 

Ceny obědů pro tyto věkové kategorie:

I. kategorie(strávníci v rozmezí 7-10 let)          22,- Kč

II. kategorie(strávníci v rozmezí 11-14 let)       25,- Kč

III. kategorie(strávníci 15 a více let)                 28,. Kč

Mš celodenní (svačina,oběd,svačina)              33,- Kč

Mš polodenní(svačina,oběd)                            25,- Kč

Mš celodenní nad 6 let                                     39,- Kč

Cena pro Mš je pouze pro strávníky do 6 let,pro starší děti,které navštěvují Mš bude cena oběda určena dle příslušné věkové kategorie. V ceně je zahrnutý i pitný režim.

 

Dle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou do věkových skupin strávníci zařazováni na dobu školního roku,ve kterém dosahují příslušného věku.

Vybírání stravného ve školní jídelně při Zš Libavá na měsíc září

na měsíc září 2014   

27.8.    8,00 - 14,00 hod

28.8.    8,00 - 16,00 hod

29.8.    8,00 - 12,00 hod

Organizace školního roku

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.


Prázdniny

Podzimní prázdniny 27.10. - 29.10.2014
Vánoční prázdniny 22.12.2014 - 2.1.2015
Pololetní prázdniny 30.1.2015
Jarní prázdniny 9.2. - 15.2.2015
Velikonoční prázdniny 2.4. - 3.4.2015
Hlavní prázdniny

1.7. - 31.8.2015

 

 

Státní svátky připadající na pracovní dny

28.10.2014 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2014 Den za svobodu a demokracii
6.4.2015 Velikonoční pondělí
1.5.2015 Svátek práce
8.5.2015     Den osvobození                                        

Školní potřeby pro prvňáčka

Školní potřeby pro prvňáka

 

-         Aktovka

-         Pouzdro : 2 ostrouhané tužky č. 2/ HB/ - jiné nejsou vhodné ( mohou být i trojhranné

          pro lepší úchop), guma, nůžky s kulatou špičkou, strouhátko, kratší pravítko

-         Pastelky ( i trojhranné)

-         Složka na písmena

-         Složka na číslice

-         Obaly na sešity a knihy

-         Složka na sešity ( malá i velká)

-         Cvičební úbor a obuv (neklouzavou obuv- jarmilky do tělocvičny a jinou obuv na hřiště)

-         Školní přezůvky, pytlík na přezůvky

-         Ručník s poutkem

-         Zástěra do pracovního vyučování a výtvarné výchovy

-         Láhev na pití, pytlík nebo krabičku na svačinu, ubrousek

-         Tuhé lepidlo (váleček) na papír a lepidlo Herkules

-         Propisovací průhledná fólie – 1 ks A4, 1 ks A5

-         Dva prázdné kelímky od Ramy / Perly/, hadřík, staré noviny nebo ubrus na lavici do Vv

-         Složka barevných papírů, náčrtník

-         Temperové barvy

-         Vodové barvy

-         Štětec kulatý (středně velký) a štětec plochý (velký)

-         Křídové pastely

-         Voskovky

-         Krabici na výtvarné potřeby

 

Zahájení školního roku

Základní škola Libavá oznamuje, že zahájení školního roku proběhne dne 1.9.2014 v 8 hodin ve třídách. Zveme tímto všechny žáky a rodiče našich prvňáčků. Schůzka rodičů žáků 1. třídy se uskuteční po ukončení zahájení. Žáci 2. - 9. třídy přezůvky s sebou.

Červen 2014

Důležité upozornění

Školní rok 2013/2014 ~ 20. června 2014 ~ trvalý odkaz

Vzhledem k tomu, že bude o prázdninách ve škole prováděna oprava elektrických rozvodů, nebude možné se do školy dovolat. Ke komunikaci se školou proto prosím využívejte úředních dnů nebo elektronické komunikace: zsmestolibava@seznam.cz

Děkujeme za pochopení.

Úřední dny v době prázdnin

Školní rok 2013/2014 ~ 20. června 2014 ~ trvalý odkaz

K vyřizování veškerých věcí, které se týkají školy, žáků, administrativních úkonů apod., byly stanoveny tyto úřední dny:

10.7., 23.7., 11.8., 20.8.

Opravné zkoušky a konzultační dny

Školní rok 2013/2014 ~ 20. června 2014 ~ trvalý odkaz

Opravné zkoušky se konají ve středu 27.8. a ve čtvrtek 28.8. od 8:00 hod. Zákonní zástupci, jejichž dětí se tato skutečnost týká, budou ještě vyrozuměni dopisem s podrobnějšími informacemi.

Konzultační dny k opravným zkouškám: 21.7. a 11.8. od 9:00 do 10:00 hod.

Program recyklohraní

Školní rok 2013/2014 ~ 20. června 2014 ~ trvalý odkaz

PROGRAM RECYKLOHRANÍ 2013/2014

Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy odevzdali v tomto školním roce 131 kg drobných elektrospotřebičů. Tím jsme uspořili 3,18 MWh elektřiny, 225,69 litrů ropy, 12,13 metrů krychlových vody a 0,06 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,58 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů  o 2,52 tun.                                                         

Dále jsme nasbírali 143 kg baterií, v projektu Věnuj mobil jsme nasbírali 24 mobilních telefonů a v projektu Věnuj počítač 6 počítačů.

Všem, kteří společně s námi zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, děkujeme.

Školní rok 2013/2014 ~ 20. června 2014 ~ 6 fotek