Září 2014

Kroužky ve šk. roce 2014/2015

Zájmové kroužky ~ 28. září 2014 ~ trvalý odkaz

Výtvarné činnosti          - 3. - 9. tř.       - středa 12:00 - 13:00 hod

Sportovní hry                - 4. - 9 .tř.       - pondělí 11:45 - 12:30 hod

Školní časopis              - 2. st.             - úterý 14:30 - 15:15 hod

Hudební kroužek          - 2. - 9. tř.       - úterý 14:30 - 15:30 hod a čtvrtek 15:15 - 15:40 hod

Čtenářský kroužek        - 2. - 5 .tř.       - úterý 7:00 - 7:40 hod

Turistický kroužek        - 4. - 6. tř.        - dle počasí a zájmu dětí

Pohybové hry               - 1. - 2. tř.        - úterý 12:50 - 13:35 hod

Školní rok 2014/2015 ~ 23. září 2014 ~ 35 fotek

Školní rok 2014/2015 ~ 23. září 2014 ~ 25 fotek

Školní rok 2014/2015 ~ 15. září 2014 ~ 15 fotek

Družina ~ 15. září 2014 ~ 26 fotek

Družina ~ 15. září 2014 ~ 13 fotek

Družina ~ 15. září 2014 ~ 16 fotek

Družina ~ 15. září 2014 ~ 8 fotek

Družina ~ 15. září 2014 ~ 17 fotek