Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Město Libavá je úplná základní škola, jejíž součástí je i školní družina, mateřské škola a školní jídelna.

V hlavní školní budově se uskutečňuje výuka žáků v sedmi kmenových třídách, které se člení na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem ve třech třídách. Druhý stupeň je tvořen šestým až devátým ročníkem ve čtyřech třídách.

Svou prostorovou kapacitou a materiálním vybavením vytváří škola příznivé podmínky pro vzdělávání.

V hlavní budově je 7 kmenových tříd, 2 třídy školní družiny a 3 odborné pracovny:

§ učebna výpočetní techniky s počítači připojenými na internet

§ učebna fyziky, chemie a přírodopisu

§ cvičná kuchyňka, kterou využívají k výuce nejen žáci obou stupňů, ale také školní družina a mateřská škola

Na I. stupni byl v jedné z učeben zřízen počítačový koutek s 8 počítači připojenými na internet. V sedmi učebnách školy (tři na I. stupni, čtyři na II. stupni) jsou k dispozici interaktivní tabule s připojením na internet. Učebny jsou účelně a moderně zařízené, jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem.

Na škole je zřízena knihovna pro učitele a knihovna pro žáky. Knižní fond je průběžně obnovován a doplňován.

V přízemí budovy je umístěna tělocvična, školní jídelna a kuchyně. V suterénu se nacházejí šatny.

Mimo hlavní budovu je umístěna polytechnická dílna a výtvarná učebna vybavená hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Má zde také zázemí školník.

Na vedlejší budovu navazuje školní zahrada, kterou využívají žáci v době poledních přestávek a slouží také školní družině.

K výuce tělesné výchovy, ale i k mimoškolnímu využití volného času žáků slouží hřiště, které využívá i mateřská škola.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS