Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) poskytuje odborné poradenské, intervenční a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Práce ŠPP je zaměřena na prevenci rizikového chování a školní neúspěšnosti, na kariérové poradenství, dále na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků nadaných.

Důležitou součástí činnosti ŠPP je podpora přátelského klimatu školy a jednotlivých tříd a podpora osobnostního rozvoje dětí. ŠPP se schází na pravidelných poradách.

Při všech jednáních s žáky, rodiči i pedagogy je kladen důraz na citlivý přístup, na ochranu osobních dat a na důvěrnost sdělovaných informací.

Služby ŠPP jsou bezplatné.

 

Členové týmu ŠPP

Vedoucí a koordinátor ŠPP – ředitelka školy – Mgr. Lenka Šestáková

Výchovná poradkyně: Mgr. Veronika Černá

Školní metodička prevence: Mgr. Alena Polesová

Metodička prevence pro 1. stupeň: Iveta Mrakavová

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Šestáková

 

V případě potřeby nás kontaktujte přes Edookit nebo školní telefon: 585043019, 774442066

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS