Historie školy

Školství v bývalém libavském okrese až do druhé poloviny 19. století souviselo jako všude jinde s dějinami církve. Nejstarší zápisy v církevních listinách o škole v Libavé jsou z počátku druhé poloviny 16. stol. Veškeré záznamy o školství jsou velmi strohé a neúplné. Podrobnější zprávy se zachovaly až z doby osvícenské za Josefa II.

První obecná škola vznikla někdy za vlády Marie Terezie a měla jednu třídu. Vyučovaly se v ní dvě třídy. Jedna dopoledne, druhá odpoledne. V roce 1781 vyhořela, nová byla postavena až v roce 1852. To již měla tři třídy, byt učitele a jednu místnost pro dva učitelské pomocníky. Měšťané měli za povinnost školu opravovat, zásobovat vším potřebným, zejména dřívím na topení.

Nová budova Měšťanské školy byla otevřena 18. září 1910. V přízemí byla I. a II. třída obecné školy, kancelář a byt ředitele, byt školníka a tělocvična. V 1. a 2. patře byly další třídy obecné a měšťanské školy, třída ručních prací, kabinety – kreslicí, dva přírodovědné, inspekční a sborovna. V tomto školním roce bylo v obecné škole 323 žáků, v měšťance 75 žáků.

Ve školním roce 1914/1915 chodilo do obecné školy 331 žáků, do měšťanské 74 žáků. V tomto roce začala 1. světová válka. V zimě byli do školy umístěni zranění vojáci. Pro nedostatek učitelů byla omezena školní výuka. V hodinách ručních prací pletli žáci pro vojáky na frontě šály, rukavice, ponožky a jiné drobnosti. Brzy na jaře uspořádali žáci sběr železného šrotu pro válečné účely. Z kostela byly zabaveny některé zvony.

V roce 1918, kdy skončila válka, bylo v obecní škole 350 žáků, v měšťance 85 žáků. V říjnu vypukla chřipková epidemie, kterou onemocnělo až 60 % žáků. Škola byla tři týdny zavřená. Učitelům bylo nařízeno, aby poučili děti o rozpadu Rakousko-Uherské monarchie. Vznikla Československá republika.

Velkým mecenášem zdejší školy byl baron Ignaz Czapka. Narodil se v Libavé roku 1791, zemřel roku 1881. V letech 1838–1848 byl starostou Vídně, v letech 1856–1859 tam byl dvorním a policejním radou. Z jeho nadačního fondu se kupovalo každý rok obleční pro žáky z chudých rodin. Po Czapkovi byla pojmenována ulice, která vedla pod spodní hospodou z náměstí do křižovatky u Ondriše. Na jeho rodný dům, který byl v místě ostrůvku v křižovatce, byla umístěna pamětní deska.

Za válečných dnů členové nacistické strany NSDAP ukryli ve sklepě školy své dokumenty. Ty byly nalezeny sovětskými vojáky a podle uložených seznamů byli funkcionáři pozatýkáni a převezeni do sběrného tábora v Moravském Berouně.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS