Školská rada

Složení školské rady

Zřizovatel stanovil tříčlennou školskou radu.

Zastoupení pedagogických pracovníků školy:

 • Mgr. Lenka Křížková

Zastoupení zákonných zástupců nezletilých žáků:

 • Paní Pavlína Švarcová

Zastoupení zřizovatele:

 • Pan Pavel Dvořák

Délka funkčního období

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Co zákon ukládá školské radě?

 1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
 2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
 3. Schvaluje školní řád.
 4. Schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 6. Projednává návrh rozpočtu.
 7. Vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
 8. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
 9. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS