Školská rada

Školská rada 2022/2023

Zastoupení pedagogických pracovníků školy:

  • Mgr. Iveta Mrákavová

Zastoupení zákonných zástupců nezletilých žáků:

  •  Paní Marie Dvořáková

Zastoupení zřizovatele:

  • Pan Bohumír Liška

 

Délka funkčního období

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Co zákon ukládá školské radě?

1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

3. Schvaluje školní řád.

4. Schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

6. Projednává návrh rozpočtu.

7. Vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

8. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

9. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS