Organizace školy od 12. 04. 2021

 

Žáci 1. stupně nastupují do školy v pondělí 12. 4. 2021.

Žáci 2. stupně pokračují v distančním vzdělávání.

Lze využívat individuální konzultace i pro žáky 9. ročníků k přípravě na přijímací zkoušky.

Organizace výuky od 12. 4. 2021

Žáci 1. – 5. třídy nastoupí do školy v 6.30 hodin, před školou je budou čekat třídní učitelé, kteří je odvedou do školní budovy. Při vstupu jim bude měřena teplota a provedena dezinfekce rukou. Ze šatny půjdou s vyučujícím do své třídy, kde proběhne poučení a testování žáků. Testování bude prováděno pod dohledem třídního učitele.

Žáci se budou testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu.

Testování je pro žáky povinné.

V případě, že je zachycený pozitivní test v pondělí, je žák odeslán do izolační místnosti, rodiče jsou informováni, aby si okamžitě vyzvedli žáka a jsou odesláni na PCR testování.         V případě, že je zachycen pozitivní test ve čtvrtek, je žák odeslán do izolační místnosti, přebírají si ho rodiče, žák podstoupí PCR test a škola se řídí rozhodnutím hygienické stanice.

V případě, že rodiče odmítnou žáka testovat, osobní přítomnost žáka ve škole nebude možná a bude se vzdělávat doma. Dostane od školy zadání a podporu ve vzdálené výuce. Škola nebude schopna z kapacitních důvodů zajistit pro tyto žáky distanční výuku. Podrobnosti o rozvrhu vám sdělí třídní učitelé.

Zde na webových stránkách školy můžete zhlédnout instruktážní video k testování.

Pokud dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), neposílejte ho do školy.

Žáci při prezenční výuce používají pro ochranu nosu a úst chirurgické roušky.

Školní jídelna

Žáci v prezenčním vzdělávání se mohou stravovat ve školní jídelně. Zákonní zástupci musí přihlásit děti ke stravování do pátku 9. 4. 2021. Žáci v distančním vzdělávaní si mohou vyzvedávat obědy do jídlonosičů.

Školní družina

Žáci mohou navštěvovat školní družinu.

 

Přidáno 9. 4. 2021, autor: Jan Peřina

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS