Výuka v 9. ročníku od 11.5..

Vážení rodiče,
zcela v souladu s pokyny MŠMT otevírá naše škola 11. 5. 2020 výuku devátého ročníku jako přípravu na přijímací zkoušky.

1. Vyučovat se bude jen ČJ a MAT ve dnech pondělí a středa od 7.00 hodin do 11.20 hodin

2. Distanční výuka vyučujících v 9. třídě bude v omezené míře pokračovat.

3. Rozsah výuky jako přípravy na přijímací zkoušky určuje vedení školy ve spolupráci s vyučujícími, jsme připraveni reagovat podle potřeb žáků.

4. Musíme respektovat CO NEJLÉPE hygienické pokyny státu, proto organizace před školou a v prostorách budovy bude pod kontrolou, se vším budou žáci seznámeni.

5. Znovu upozorňujeme, že SKUPINA JE NEMĚNNÁ po celou dobu jejího fungování.

6. Po 11. 5. 2020 nebude možné do této skupiny vstoupit.

7. Výuka jako příprava na přijímací zkoušky skončí podle termínů přijímacích zkoušek.

8. Docházka do školy do konce školního roku 2019/2020 NENÍ POVINNÁ a lze z ní kdykoli vystoupit.

9. Před nástupem žáka do školy musí zákonný zástupce předložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

 

Cesta do školy a ze školy

• Žáci musí mít zakryta ústa a nos ochrannými prostředky

• Dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

• Škola bude minimalizovat velké shromažďování osob před školou

• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu

• Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.

• Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

• Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 čisté roušky a sáček na uložení roušky.

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

• Při vstupu do školy bude žákům měřena teplota

• Po přezutí musí každý žák použít dezinfekci na ruce

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici

Jakékoli dotazy směřujte na třídní učitelku, popř. vedení školy.

Přidáno 10. 5. 2020, autor: Jan Peřina

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS