Pokyny pro žáky 6. ,7. a 8. tříd

Vzdělávací aktivity pro žáky 6., 7. a 8. třídy budou realizovány v následujících termínech:

ÚTERÝ 9. 6. ÚTERÝ 16. 6. - DLE NÁHRADNÍHO ROZVRHU, který bude zveřejněn na Edookitu (tyto aktivity částečně nahradí distanční výuku),

ČTVRTEK 25. 6. PÁTEK 26. 6. - TŘÍDNICKÉ HODINY (odevzdávání učebnic, úklid tříd - bude upřesněno)

Způsob předání vysvědčení (30. 6.) bude také ještě upřesněn.

 

1. Vyučovat se bude od 7.00 hodin do 11.20 hodin. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 čisté roušky a sáček na uložení roušky.

 

2. Distanční výuka vyučujících bude v omezené míře pokračovat (v některých předmětech budou žáci nadále plnit zadané úkoly distanční formou).

 

3. Musíme respektovat CO NEJLÉPE hygienické pokyny státu, proto organizace před školou a v prostorách budovy bude pod kontrolou, se vším budou žáci seznámeni.

 

4. Pro zájemce bude možnost stravování se ve školní jídelně.

    V případě zájmu kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny –

    nejpozději do středy 3. 6. (14.00 hodin) - tel. č.: 774 442 067.

 

5. Docházka do školy do konce školního roku 2019/2020 NENÍ POVINNÁ.

 

6. Před nástupem žáka do školy musí zákonný zástupce předložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které si můžete stáhnout na webových stránkách školy nebo vyzvednout ve škole, vytištěné formuláře budou k dispozici také v Domašově v obchodě.

Vyplněné čestné prohlášení může předat třídnímu učiteli i sám žák, avšak nejpozději při prvním vstupu do školy. Bez vyplněného formuláře nesmí být žák do školy vpuštěn.

Organizační informace:

 

• Škola bude minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

• Žáky před školou v 6.30 – 6.40 hodin vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.

• Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

• Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu.

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Při samotné výuce, kdy jsou žáci na svých místech (v dostatečných rozestupech), je možné roušku sundat.

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

• Při vstupu do školy bude žákům měřena teplota.

• Po přezutí musí každý žák použít dezinfekci na ruce.

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici.

Jakékoli dotazy směřujte na třídní učitele, popř. vedení školy.

Přidáno 3. 6. 2020, autor: Lenka Grygarová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS