Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Na základních školách ▪ se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd, s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Organizace výuky od 10. 5. 2021

 

Žáci 6. – 7. třídy (prezenční výuka v lichých týdnech) nastoupí do školy v pondělí 10. 5. 2021 v 6.30 hodin, před školou je budou čekat třídní učitelé, kteří je odvedou do školní budovy.            

Při vstupu jim bude měřena teplota a provedena dezinfekce rukou. Ze šatny půjdou s vyučujícím do své třídy, kde proběhne poučení a testování žáků. Testování bude prováděno pod dohledem třídního učitele.

Žáci se budou testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu.

Testování je pro žáky povinné.

V případě, že je zachycený pozitivní test v pondělí, je žák odeslán do izolační místnosti, rodiče jsou informováni, aby si okamžitě vyzvedli žáka, a jsou odesláni na PCR testování. V případě, že je zachycen pozitivní test ve čtvrtek, je žák odeslán do izolační místnosti, přebírají si ho rodiče, žák podstoupí PCR test a škola se řídí rozhodnutím hygienické stanice.

Pokud rodiče odmítnou žáka testovat, osobní přítomnost žáka ve škole nebude možná a bude se vzdělávat doma. Dostane od školy zadání a podporu ve vzdálené výuce. Škola nebude schopna z kapacitních důvodů zajistit pro tyto žáky distanční výuku. Podrobnosti o rozvrhu vám sdělí třídní učitelé.

Na webových stránkách školy můžete zhlédnout instruktážní video k testování.

Pokud žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), neposílejte ho do školy.

Žáci při prezenční výuce používají pro ochranu nosu a úst chirurgické roušky.

 

Žáci 8. -9. třídy v lichých týdnech pokračují v distančním vzdělávání. Nastoupí do školy v pondělí 17. 5. 2021 (prezenční výuka v sudých týdnech) v 6.30 hodin.

 

Školní jídelna

Žáci v prezenčním vzdělávání se mohou stravovat ve školní jídelně. Zákonní zástupci musí přihlásit děti ke stravování do pátku 7. 5. 2021do 11.00 hodin. Žáci v distančním vzdělávání si mohou vyzvedávat obědy do jídlonosičů.

Přidáno 6. 5. 2021, autor: Jan Peřina

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS