ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY             

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápis do 1. třídy bude probíhat v Základní škole v Městě Libavé

od 6. dubna do 30. dubna 2021

a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
 5. TIP: online zápis pomocí systému Edookit - pomůže vám vytvořit formulář, který odevzdáte způsoby uvedenými výše.
  • ​​JAK NA TO:
  • Pro podání přihlášky klikněte prosím na následující banner (případně tlačítko v levém sloupci na hlavní stránce) 

   POZOR! Odesláním přihlášky vaše povinnosti nekončí!

   Nyní prosím, vzhledem k legislativním požadavkům nejpozději do 5 dní, si uložte Vaši žádost v PDF kliknutím na tlačítko (zobrazí se po odeslání přihlášky, ta též bude zaslána do Vašeho e-mailu) a doručte naší škole jedním z následujících způsobů:

  • datovou schránkou,

  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

  • poštou (formulář vytiskněte, podepište, doplňte místo a datum podpisu), nebo

  • osobně.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej  do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Doložení rodných listů stačí jejich prostou kopií dálkovým způsobem (pro on-line zápis si připravte jejich kopii ve formátu pdf, případně jpg).

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2021.

Přidáno 30. 3. 2021, autor: Jan Peřina

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS