Provoz ZŠ od 30.11. 2020

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1. stupně základních škol

• žáků 9. ročníků základních škol

• žáků 6. – 8. ročníku základních škol

Žáci 1. stupně ZŠ se budou vyučovat od 7.50 hodin do 11.20 hodin, je umožněn provoz školní družiny – ráno i odpoledne.

Zařízení školního stravování je v provozu.

Obědy je třeba si přihlásit nejpozději v pátek 27. 11. 2020 do 11.00 hodin.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Rozvrhy hodin budou zveřejněny v EDOOKITU.

Příchod a sraz žáků před školou

V 6. – 9. třídě se bude vyučovat od 7.00 hodin do 11.20 hod

7. třída sraz u školy 6: 35

9. třída sraz u školy 6: 40

8. třída sraz u školy 6:45

6. třída sraz u školy 6: 50

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

Žáci musí mít zakryta ústa a nos ochrannými prostředky

• Dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

• Škola bude minimalizovat velké shromažďování osob před školou

• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu

• Žáky před školou v 6.30 – 6.40 hodin vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.

• Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

• Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 čisté roušky a sáček na uložení roušky.

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

• Při vstupu do školy bude žákům měřena teplota

• Po přezutí musí každý žák použít dezinfekci na ruce

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici.

Jakékoli dotazy směřujte na třídní učitele, popř. vedení školy.

Přidáno 25. 11. 2020, autor: Jan Peřina

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS