INFORMACE PRO RODIČE

 

INFORMACE PRO RODIČE

Pro podporu budoucích žáků první třídy v Základní škole a Mateřské škole Město Libavá se

zřizovatel Obec Město Libavá rozhodl vyplatit peněžitý dar ve výši 5000Kč:

  • Dar je určen pro všechny žáky, kteří nastoupí a budou žáky 1. třídy ZŠ v Městě Libavá ve školním roce 2022/2023 ke dni 30. září 2022  - místo bydliště nerozhoduje.
  • Dar bude poskytnut Darovací smlouvou.
  • Tiskopis Darovací smlouvy bude předán při nástupu do první třídy ZŠ Město Libavá.
  • Rodič (zákonný zástupce dítěte) vyplní údaje v Darovací smlouvě.
  • Rodič (zákonný zástupce dítěte) vyplněnou a podepsanou smlouvu doručí ve dvou vyhotoveních (osobně nebo poštou) obci Město Libavá v termínu od 1. 9. do 30. 9. 2022.
  • Po doručení smlouvy bude dar vyplácen převodem na účet nebo v hotovosti na pokladně obce.

 

V Městě Libavá dne 15. 6. 2022                                                 Bc. Štěpánka Tichá – starostka obce

 

Schváleno zastupitelstvem obce Město Libavá usnesení UZ 54/22/2022 dne 14. 6. 2022

 

 

Přidáno 16. 6. 2022, autor: Jan Peřina

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS