Pokyny pro žáky 1. stupně ZŠ - nástup od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 25. 5. 2020 mají žáci 1. stupně ZŠ možnost účastnit se vzdělávacích aktivit

1. Vyučovat se bude od 7.00 hodin do 11.20 hodin

2. Distanční výuka vyučujících bude v omezené míře pokračovat.

3. V odpolední části od 11.20 do 16.00 hodin bude zajišťováno zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části bude přiměřeně vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Každý žák bude mít s sebou na odpoledne minimálně 1 čistou roušku a sáček na uložení roušky.

4. Musíme respektovat CO NEJLÉPE hygienické pokyny státu, proto organizace před školou a v prostorách budovy bude pod kontrolou, se vším budou žáci seznámeni.

5. Znovu upozorňujeme, že SKUPINA JE NEMĚNNÁ po celou dobu jejího fungování.

6. Po 25. 5. 2020 nebude možné do této skupiny vstoupit.

7.  Pro zájemce bude možnost stravování se ve školní jídelně.

8. Docházka do školy do konce školního roku 2019/2020 NENÍ POVINNÁ a lze z ní kdykoli vystoupit.

9. Před nástupem žáka do školy musí zákonný zástupce předložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které si můžete stáhnout na webových stránkách školy nebo vyzvednout ve škole u třídních učitelů.

 

Cesta do školy a ze školy

• Žáci musí mít zakryta ústa a nos ochrannými prostředky

• Dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

• Škola bude minimalizovat velké shromažďování osob před školou

• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu

Žáky před školou v 6.30 – 6.40 hodin vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.

• Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

• Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 čisté roušky a sáček na uložení roušky.

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

• Při vstupu do školy bude žákům měřena teplota

• Po přezutí musí každý žák použít dezinfekci na ruce

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici.

Jakékoli dotazy směřujte na třídní učitele, popř. vedení školy.

Přidáno 13. 5. 2020, autor: Lenka Grygarová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS