Informace k provozu škol a školských zařízení od 4. ledna 2021

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je zachován jako doposud. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 

Provoz základní školy

Je povolena osobní přítomnost:

- žáků 1. a 2. ročníků základních škol

- pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem

- jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka

žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole – je vhodné, aby žáci měli minimálně 2 čisté roušky na den

je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

- za příznivého počasí se bude realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy

- za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny

 

Zařízení školního stravování je v provozu

- ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Obědy v době distanční výuky

Vzhledem k přechodu na distanční výuku i nadále žáci mohou odebírat obědy ze školní jídelny za dotovanou cenu. Odběr stravy pouze do jídlonosičů řádně označených jménem.

Jídlonosiče přinést do školní jídelny bočním vchodem (vchodem od autobusové zastávky) v době 6.00 až 9.00.

Výdej jídlonosičů opět boční vchod od 11.00 do 11.30.

Pokud nebudete mít zájem odebírat obědy, nezapomeňte si obědy odhlásit den předem do 11.00.

Přidáno 31. 12. 2020, autor: Jan Peřina

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS