Školní výlet a exkurze do jižních Čech

V úterý 28. května jsme s žáky II. stupně vyrazili do jižních Čech na školní výlet spojený s exkurzí do paměťových institucí. Také tentokrát byla většina výdajů hrazena z dotace MŠMT. Vyjeli jsme v 6:10 z vlakového nádraží v Domašově nad Bystřicí a kolem 11. hodiny jsme dorazili do Tábora, kde jsme se ubytovali v Domově mládeže SSJS Tábor. Tady jsme měli také zajištěno stravování – první den oběd i večeři a následující dny snídaně a večeře. Když jsme se trochu zabydleli a naobědvali, vyšlápli jsme si do centra Tábora. Zde nás čekaly první vzdělávací programy v Husitském muzeu. Nejdřív jsme všichni společně absolvovali prohlídku táborského podzemí a poté jsme se rozdělili na dvě skupiny, pro žáky 6. a 7. třídy byl připraven program o husitech Boží bojovníci, zatímco osmáci a deváťáci se zúčastnili programu s tematikou 2. světové války s názvem Heydrichiáda. Po skončení programů se počasí, které nám celý den přálo, trochu pokazilo a začalo pršet, tudíž jsme se hned vrátili na ubytovnu.

Druhý den nás čekala cesta do Třeboně. Dopoledne ještě trochu pršelo, ale přesto jsme si stihli prohlédnout krásné centrum tohoto městečka i areál místních lázní, kde jsme také společně poobědvali v restauraci Adéla. Po obědě jsme se opět rozdělili na dvě poloviny, s mladšími žáky jsme se vydali na plavbu parníkem Kolem Světa za 50 minut a starší žáci si mezitím užili spoustu zábavy při úžasné prohlídce třeboňského zámku v kostýmech, tutéž prohlídku potom s nadšením absolvovali i šesťáci a sedmáci, zatímco jejich starší spolužáci si prohlédli místní pivovar. Zpátky do Tábora už jsme se vraceli za sucha.

Třetí den nás vítalo slunečné ráno, a tak jsme mohli lépe prozkoumat město Tábor. Navštívili jsme místní botanickou zahradu a potom jsme směřovali na náměstí, kde se šli zájemci nechat trochu vystrašit do Strašidelného podzemí. Před polednem jsme vyrazili za dalším programem do Zlaté Koruny. Díky výluce a zpoždění ČD nám v Českých Budějovicích bohužel ujel přípoj do Zlaté Koruny, takže jsme museli improvizovat a rychle se přesunout na autobusové nádraží, odkud se nám po určitých komplikacích přece jen nakonec podařilo dvěma autobusy do Zlaté Koruny dorazit. Asi s hodinovým zpožděním jsme zahájili vzdělávací program ve středověkém cisterciáckém klášteře, kde se žáci dozvěděli různé zajímavosti o životě středověkých mnichů. Na závěr programu jsme museli řešit další nečekanou událost, když si jeden z žáků zlomil ruku. Spolu s paní učitelkou ho rychlá záchranná služba odvezla do Českých Budějovic. Plánovaný čas na procházku kolem jezu a okolí Vltavy se nám tedy zkrátil, a tak jsme se po krátké zastávce u Vltavy vydali na zpáteční cestu, která už naštěstí proběhla bez komplikací.

Poslední den ráno jsme si sbalili všechny své věci a po snídani jsme se vydali uložit zavazadla do úschovny na nádraží, poněvadž nás čekal poslední pěší přesun na táborské náměstí. Zde jsme ještě jednou navštívili Husitské muzeum, kde nyní skupina starších žáků absolvovala program Boží bojovníci a mladší žáci si udělali představu o životě ve středověkých městech při programu Záslužné jest stavět město. Rozloučili jsme se s Táborem a jižními Čechami a vlakem jsme se přesunuli do Prahy, kde jsme opět uložili svá zavazadla do úschovny. Přes Václavské náměstí jsme došli do restaurace Havelská Koruna, poobědvali jsme a vydali se metrem na Vyšehrad. Prohlédli jsme si zdejší významné památky, navštívili jsme i baziliku sv. Petra a Pavla, z vyhlídek jsme se podívali na Prahu a prošli jsme také Slavín, kde jsme se zastavili u některých hrobů našich významných osobností. Tím se program našeho výletu naplnil a nezbývalo, než se metrem vrátit na nádraží, vyzvednout zavazadla a zamířit zpět na Moravu.

Domníváme se, že až na nečekané čtvrteční události se výlet velice vydařil a děti obohatil nejen o nové zajímavé poznatky, ale také o spoustu zábavných společných zážitků.

O tom, co se dětem nejvíce líbilo a nejvíce je zaujalo, si můžete udělat obrázek z některých jejich sepsaných dojmů:

Exkurze do Tábora a poslední den do Prahy se mi velice líbila. I když se nějaké věci nevydařily, tak si myslím, že to bylo fajn. Sice to byl můj poslední výlet se základní školou, ale určitě si na to někdy zavzpomínám. Nejvíce se mi líbily asi kostýmy, bylo to pro mě nejvíc zajímavé a určitě bych si to zopakovala. Paní učitelka si s tím dala hodně práce, takže tohle je takové menší poděkování pro ni.                               (A.Š.)

Celý výlet se mi líbil. Až na pár ,,zádrhelů'' jako třeba Peťova zlomená ruka, vlak, který jsme nestihli a potom jsme museli přes celé nákupní centrum běžet až na střechu, kde bylo autobusové nádraží, to bylo fajn. Není ani žádný program, který by se mi nelíbil. Naopak se mi nejvíc líbila prohlídka zámku v Třeboni, kde jsme měli na sobě kostýmy. Chtěla bych poděkovat všem učitelům, že to pro nás takhle hezky zorganizovali. Doufám, že i příští rok budeme mít možnost jet na takový výlet.       
                                                                                                                      (Nikča Dvořáková)

Ubytováni jsme byli v Domově mládeže SSJS Tábor, měli to tam pěkné, nachystali nám i jídlo, jež mi moc chutnalo, pokaždé něco trochu jiného.Z exkurzí se mi nejvíce líbila prohlídka v kostýmech na zámku v Třeboni a prohlídky v Husitském muzeu v Táboře, avšak v Pivovaru Bohemia Regent to také nebylo špatné.Cestování bylo trošku horší, ale jen trochu, neboť jsme často nestíhali, a dokonce nám vlak i jednou ujel, tudíž jsme běželi skrz jakési obchodní centrum, až na střechu, kde jsme měli jet linkovým autobusem, ale jela nás jen necelá polovina, jelikož jsme se tam všichni nevlezli.Celkově bych výlet neboli exkurzi do jižních Čech nazval jako povedenou.

                                                                                                            (Matěj Mazáč)

Exkurze byla dost dobrá až na pár chyb, např. to, že nám nevyšel spoj vlaků a někdo neposlechl a zlomil si ruku, ale o tom nikdo nemohl vědět. Na většině průvodců šlo vidět, že je jejich práce baví, a také se to dost odráželo na jejich výkladu a zápalu do jejich práce. Témata taky byla dost dobrá (až na pár výjimek, které byly hodně vzácné). Ubytování bylo taky dobré a nemohl jsem si tam na nic stěžovat, jídlo bylo většinou výborné a mohl jsem si přidat, kolik jsem chtěl, za mě jedno velké plus.

                                                                                                                                  (O.V.)

Exkurze byla hodně užitečná, nejvíc se mi líbil program v kostýmech, upřímně se mi líbily všechny programy, kromě prohlídky pivovaru. Jídlo bylo výborné. Líbilo se mi hlavně, že s námi měli jak učitelé, tak i ti lidé, co nás provázeli expedicemi, mnoho trpělivosti.     (K.K.)

Na výletě se mi líbilo.  Byli jsme ubytovaní na internátě. Na pokoji jsem byla s Nikčou, byla jsem ráda. Jídlo měli docela dobré. Šli jsme se podívat na zámek v Třeboni, kde jsme se převlékli do kostýmů. Já jsem byla Bílá paní. Moc se mi líbilo vyprávění paní Andrey. Vykládala moc hezky, měla pro nás přichystaný pěkný program. Líbilo se mi také vyprávění pana kastelána o kostele a jeho historii. Poprvé jsem byla v metru. Jela jsem na lodi a nebála jsem se. Praha byla moc pěkná.  Byla jsem v podzemí.  I když bylo na výletě dobře, tak jsem se těšila domů.

(N.V.)

Na výletě byly programy velmi zajímavé a na ubytování byla sranda, třeba když jsme vysadili dveře, nebo polštářové bitvy. Jídlo na intru bylo jakš takš, ale to nejlepší jídlo bylo v takové pěkné restauraci v Třeboni. Celkově se podle mě výlet vydařil až na pár nepříjemností.

                                                                                                                                              (V.V.)

Bylo to dobrý, památky, pěkný náměstí, taky dobrý jídlo, super ubytování. Děkuji za poslední výlet.                  (P.L.)

 

Naše celá 4 denní exkurze byla opravdu vydařená, ale nejvíce se mi líbila exkurze v kostýmech, prohloubilo to atmosféru celé prohlídky, vynikající průvodce se smyslem pro humor, doufám, že i nadále bude tahleta exkurze v módě.                      (D.B.)

V úterý 28.5. jsme vyrazili vlakem na výlet do jižních Čech. Cesta byla v pohodě. Když jsme přijeli, tak jsme se ubytovali, pokoje byly hezký. Pak jsme šli do Husitského muzea, tam se mi líbilo. No a pak jsme šli třeba do Zlaté Koruny, pak do Třeboně - tam to bylo nejlepší, chodili jsme po zámku v kostýmech a četli jsme o sobě krátké povídky, byli jsme i v strašidelném podzemí a nakonec jsme výlet zakončili v Praze.                                           (B.H.)

V Praze jsme šli na Vyšehrad, byly tam také hroby našich slavných hudebníku, spisovatelů.  A na hlavní náměstí, pak jsme šli na oběd, měli jsme bramborovou kaši s kuřecím řízkem.

V Táboře jsme ještě byli v strašidelném podzemí. V Třeboni jsme šli na zámek a oblékali jsme se do kostýmů, já jsem byl alchymista John Dee.                                             (V.H.)

V úterý 28. 5. jsme jeli do Tábora na čtyři dny a tři noci. Hned jak jsme přijeli, jsme šli do Husitského muzea, kde jsem koupil mamce dárek.                                        (D.L.)

V úterý 28. 5. jsme odjeli do Tábora, abychom se ubytovali. Na pokojích bylo hezky, v každé místnosti byly 3 postele a měli jsme i spojené koupelny. Jak jsme si odložili věci, tak jsme šli do Husitského muzea. Pak jsme se vrátili na ubytovnu a mohli si dělat, co chceme. Měli jsme večerku do 10. Ve středu jsme jeli do Třeboně, byla tam prohlídka v kostýmech a jízda lodí kolem Světa. Ve čtvrtek jsme jeli do Zlaté Koruny, kde byl klášter.                                     (O.J.)

V Táboře jsme byli ve strašidelném podzemí a to se mi líbilo. Na pokojích to bylo dobrý, hráli jsme hry, jedli jsme. V Praze jsme byli na Vyšehradě a v restauraci jsme měli řízek a brambory a to bylo dobré. Nejvíc se mi líbila prohlídka v kostýmech.                                             (F.V.)

Dne 28. 5. jsem jel na výlet do jižních Čech, přesně do města Tábora. Velmi příjemné ubytování. Velmi mě překvapil zámek v Třeboni a objel jsem svět za 50 minut na rybníku Svět.  Klášter Zlatá Koruna byl hezký, příjemný, ačkoliv pro někoho nepříjemná zkušenost, tak pro mě to byl zážitek. V pátek Husitské muzeum bylo příjemné.                                   (Š.T.)

Programy na exkurzi byly zajímavé a povedené. Dozvěděli jsme se mnoho nových zajímavých informací.  Počasí nám první dva dny moc nevyšlo, ale potom svítilo slunce a bylo příjemně teplo. Sice jsme nebyli ubytovaní v pětihvězdičkovém hotelu s wi-fi a michelinskou restaurací, nýbrž na intru, ale stejně jsme se tam chodili jen vyspat a najíst.           (V.A.)

 

 

 

 

 

 

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Školní výlet a exkurze do jižních Č

Školní výlet a exkurze do jižních Čech (28. 5. – 31. 5. 2019)


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Město Libavá
SOVZ Libavá
VLS